· 17.12.2015 ·

Zlecenie na rozwój nowego polsko-niemieckiego projektu

Saksońskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zleciło firmie core-consult rozwój projektu „Smart Integration“, który ma za zadanie m.in. pogłębienie i wzmocnienie współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i Instytutem Rozwoju Terytorialnego. Projekt zostanie złożony początkiem 2016 r., w ramach I. naboru wniosków w Programie Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Ważnymi produktami projektu będą wspólne opracowania z zakresu transgranicznego planowania przestrzennego i rozwoju regionalnego.

Program: ogólnie