· 27.04.2021 ·

Zielone światło dla kolejnego wniosku projektowego

W ubiegłym tygodniu Komitet Monitorujący Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG pomiędzy Saksonią a Republiką Czeską 2014-2020 zatwierdził do dofinansowania projekt „Archaeomontan @ School”. Projekt, w ramach zarezerwowanych środków, rozpocznie swoją realizację latem 2021 roku. W opracowaniu zwycięskiego wniosku projektowego firma core-consult bazowała na wynikach wcześniej zrealizowanych projektów „Archaeomontan 2018″ oraz ” Nasze światowe dziedzictwo”.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: Saksonia-Republika Czeska