· 15.03.2018 ·

Zakończony sukcesem rozwój projektu w ramach Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020

Dnia 27 lutego 2018 r. obradował ósmy raz Komitet Monitorujący Programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Podczas posiedzenia został m.in. zatwierdzony do realizacji już kolejny, przygotowywany przez firmę core-consult PL-SN wniosek projektowy pt. „Nauka jako przygoda”. Projekt będzie realizowany w ramach 3 osi priorytetowej „Edukacja transgraniczna”. Partnerami projektu są Powiat Bautzen/Muzeum Łużyc Zachodnich z Kamenz, Muzeum Łużyckie ze Zgorzelca oraz Muzeum Ceramiki z Bolesławca. Celem projektu jest przede wszystkim wzmocnienie zainteresowania wśród uczniów naukami przyrodniczymi z wykorzystaniem materiałów archeologicznych i zabytków kultury materialnej z obszaru wsparcia.

Program: Polska-Saksonia