· 09.11.2018 ·

Wystartował nowy projekt

Pierwsza impreza w ramach niemiecko-czeskiego projektu ARCHIV-NET odbyła się w dn. 6.11.2018 r. w Dreźnie. Po spotkaniu roboczym obaj partnerzy udali się do Archiwum Archologicznego Saksonia, gdzie zostali poinformowani o zbiorach i możliwościach badań. Dalsze warsztaty zaplanowane są w niemeickich i czeskich archiwach aż do 2020 r. Na koniec projektu Krajowy Urząd Archologii Saksonia i Archologiczny Instytut Narodowej Akademii Nauk Republiki Czeskiej wspólnie opublikują wytyczne dotyczące badań historycznych w zbiorach i archiwach.

Program: Saksonia-Republika Czeska