· 16.01.2019 ·

Wyniki 3. naboru projektów w programie Europa Środkowa

Dzisiaj opublikowano wyniki 3. naboru w ramach programu Interreg Europa Środkowa.  Pośród 44 zatwierdzonych projektów, znajdują się trzy, które zostały opracowane przez core-consult. Ich cele tematyczne obejmują integrację uchodźców na obszarach wiejskich, zwiększenie atrakcyjności transportu publicznego dla młodzieży oraz poprawę infrastruktury kolejowej w transporcie multimodalnym. Wkrótce rozpocznie się realizacja zatwierdzonych projektów.

Tematy: Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL