· 24.02.2020 ·

Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego

22 lutego 2020 r. odbyła się prezentacja wyników prac edukacyjnych i komunikacyjnych instutucji  Światowego Dziedzictwa UNESCO, które miały na celu promowanie wiedzy nt. Regionu Rudawy. Prezentacja ta wyraźnie pokazała, że zarówno saksońska, jak i czeska część tego obszaru potrzebują wiele wsparcia w tym zakresie. W szczególności stowarzyszenia non profit oraz szkoły zwróciły się z prośbą o wspieranie ich działań, które mają przyczynić się do wykorzystania potencjału dziedzictwa Regionu Rudaw.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe
Program: Saksonia-Republika Czeska