· 13.09.2016 ·

Wspólny bank danych dot. archeologii obszarów górniczych w górach Rudawach

W ramach spotkania Grupy Roboczej, dnia 12 września 2016 r. w czeskiej miejscowości Lesná, partnerzy projektu ArcheoMontan 2018 omówili proces budowania wspólnej bazy danych. Baza ta będzie miała za zadanie gromadzenie informacji nt. archeologicznych znalezisk z zakresu górnictwa oraz umożliwi wyszukiwanie informacji w tym obszarze tematycznym.

k81a1481

Program: Saksonia-Republika Czeska