· 07.12.2021 ·

Wspólna konferencja końcowa, ale to jeszcze nie koniec

Dnia 9 grudnia Muzeum Ceramiki w Bolesławcu organizuje konferencję końcową polsko-niemieckiego projektu „1000 lat Górnych Łużyc – ludzie, grody, miasta”. Przed nami jeszcze wprawdzie dwie wystawy – właśnie w Bolesławcu oraz w Muzeum w Budziszynie – oraz towarzyszące im publikacje, ale już możemy podsumować i zaprezentować naukowe wyniki naszego projektu. Temu właśnie będzie służyć ta konferencja organizowana jako wydarzenie online. Podobnie jak nasze pozostałe działania, będzie ona podzielona na trzy bloki tematyczne: słowiańskie osadnictwo we wczesnym średniowieczu na obszarze Górnych Łużyc (z perspektywy archeologicznej, antropologicznej i językowej), dzieje Związku Sześciu Miast oraz okres napoleoński na pograniczu śląsko-łużyckim. Wszystkie wykłady tłumaczone będą symultanicznie na język polski i niemiecki.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: Polska-Saksonia