· 20.10.2014 ·

WOMEN podczas Dni Otwartych w Brukseli

Uczestnicy projektu WOMEN brali udział w Dniach Otwartych w Brukseli, organizując jedno z wydarzeń w dniu 7 października 2014 r. Było nim, przygotowane przez przedstawicielstwo landu Saksonia-Anhalt, transnarodowe forum nt. sytuacji młodych kobiet, jako grupy o kluczowym znaczeniu dla obszarów wiejskich Europy. Politycy oraz eksperci dyskutowali nt. strategii, które umożliwiłyby zwiększenie atrakcyjności regionów dla młodych kobiet a tym samym przyczyniłyby się do zahamowania dramatycznego procesu migracji kobiet.