· 12.10.2019 ·

Witamy na wysypisku śmieci!

W dn. 9-10.10.2019 r. zorganizowany został wyjazd studyjny w ramach projektu MineLife, finasowanego ze środków INTERREG. Tym razem polscy i niemieccy górnicy spotkali się w terenie dawnej kopalni odkrywkowej Wetro w Puschwitz. Obiekt jest aktualnie wykorzystywane na składowisko odpadów. Uczestnicy zapoznali się m.in. z jego budową techniczną, zarządzaniem konfliktami na składowiska oraz z problematyką przejścia spod prawa górniczego pod prawo o odpadach. Udali się także na samo wysypisko. Wykłady i oprowadzanie po nim spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem uczestników.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia