· 03.04.2019 ·

Wgląd w archiwa

Partnerzy projektu ARCHIV-NET wraz z zaangażowanymi w niego podmiotami spotkali się w dn. 2.04.2019 r., aby zwiedzić Muzeum Miasta i Górnictwa we Freibergu oraz Saksońskie Archiwum Górnictwa. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z archeologicznymi zbiorami górnictwa znajdującymi się w zbiorach oraz uzyskali informacje, w jaki sposób mogą być one wykorzystane dla celów badawczych. Omówiono ponadto transgraniczny projekt badawczy, który zajmuje się badaniem średniowiecznej migracji w Górach Rudawach.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: ogólnie, Saksonia-Republika Czeska