· 26.04.2017 ·

Kolejne zlecenie na zarządzanie projektem

core-consult wygrał przetarg i otrzymał zlecenie na zarządzanie transgranicznym projektem MineLife. Zleceniodawcą i jednocześnie Partnerem Wiodącym projektu jest Saksoński Urząd Górniczy. Kolejni partnerzy po polskiej stronie to Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego i Wyższy Urząd Górniczy z Katowic. MineLife to już trzeci projekt w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, którego realizację będzie wspierała firma core-consult.

Program: Polska-Saksonia