· 31.05.2018 ·

Warsztaty wzmacniające kolejowy transport towarowy

W dniu 29 maja 2018 r. w mieście Leuna (DE) odbyły się trzecie warsztaty w fazie pilotażowej projektu ChemMultimodal. W fazie pilotażowej partnerzy projektu współpracują z firmami chemicznymi i dostawcami usług logistycznych, aby zwiększyć udział transportu szynowego towarów i produktów chemicznych w podziale modalnym. Do referentów należeli między innymi przedstawiciele DB Netz, który mówii o ulepszeniach infrastruktury kolejowej dla pociągów o długości do 740 metrów.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL