· 04.06.2021 ·

Warsztaty archeologiczne w formie online prowadzone przez Muzeum w Bautzen

W dniu 4.06.2021 r. Muzeum w Budziszynie we współpracy z Partnerem Wiodącym, Krajowym Urzędem Saksonii ds. Archeologii, przygotowało warsztaty online z szeregiem interesujących wykładów i prezentacji. Eksperci z różnych dziedzin, a także naukowcy z Saksonii i Dolnego Śląska przedstawili m.in. temat osadnictwa na terenie wczesnośredniowiecznych Górnych Łużyc, życia codziennego ówczesnych mieszkańców i ich interakcji z otoczeniem. Być może po raz pierwszy będzie można spojrzeć w zrekonstruowane cyfrowo oczy ludzi, którzy zamieszkiwali te tereny przed tysiącem lat? Ponadto 4 wykłady wygłosili specjaliści ze strony niemieckiej, m.in. dr Joanna Wojnicz, kierownik projektu, oraz dr Hariette Bönisch, kurator wystawy w Bautzen. Dr Paweł Konczewski i prof. Barbara Kwiatkowska, przedstawiciele polskiego partnera w projekcie, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, wygłosili wykłady w języku polskim. Ponadto całe wydarzenie było tłumaczone symultanicznie na język polski i niemiecki. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 80 uczestników, w tym wszyscy partnerzy projektu.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Edukacja
Program: Polska-Saksonia