· 20.03.2019 ·

VirtualArch- Transnarodowe warsztaty „Rolnictwo, leśnictwo i archeologia”

Podczas tego wydarzenia przedstawiciele archeologii, rolnictwa i leśnictwa omawiali potencjalne zagrożenia dla dziedzictwa archeologicznego poprzez użytkowanie tych obszarów oraz możliwe rozwiązania. Przedstawiciele Państwowego Urzędu Archeologicznego w Dreźnie zaprezentowali udaną współpracę między instytucjami ochrony zabytków archeologicznych a rolnikami poprzez dostosowanie i koordynację planów zarządzania. Spotkanie odbyło się już po raz czwarty. Jednocześnie partnerzy projektu INTERREG Central Europe „VirtualArch” rozmawiali o koordynacji dalszych procedur i działań w projekcie.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG CENTRAL