· 14.06.2019 ·

Uznanie przez Radę Europy

„Szlaki reformacji” zostały uznane przez Radę Europy za Europejskie Szlaki Kulturowe. Opracowanie ponadnarodowej koncepcji wspólnego szlaku kulturowego najważniejszych miejsc reformacji w Europie Środkowej oraz wniosek o uznanie przez Radę Europy były zadaniami projektu ECRR, który został opracowany i był konsultowany przez core-consult w trakcie trzyletniego okresu realizacji. Więcej informacji na temat szlaków oraz certyfikacji można znaleźć tutaj.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Turystyka
Program: INTERREG CENTRAL