· 03.09.2018 ·

Ustalenia w Kajaani w sprawie planów zadań

W dn. 31.08.2018 r. odbyło się w Kajaani (Finlandia) kolejne spotkanie partnerskie w ramach projektu SKILLS+, na którym przede wszystkim skupiono się na ustaleniach opracowywanych ostatnio planów zadań. Wszyscy partnerzy projektu mają aktualnie za zadanie wykorzystanie wiedzy zdobytej dzięki wymianie międzynarodowej celem ulepszenia programów i strategii ich regionów i krajów. Przykładowo Instytucja Zarządzająca funduszu strukturalnego EFRR na Węgrzech zapowiedziała modyfikację naboru z dofinansowaniem na ponad 6,2 milionów euro przy uwzględnieniu zaleceń ze SKILLS+.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE