· 20.03.2017 ·

Umowa partnerska w zakresie współpracy administracyjnej między Saksonią i Dolnym Śląskiem podpisana

Dnia 16 marca 2017 Dyrektor Departamentu 4 – Rozwój regionalny, Geodezja, Sport z Saksońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pan Max Winter wspólnie ze polskimi przedstawicielami, panem Zbigniewem Dynakiem, Dyrektorem Wydziału ds. Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz panem dr. Maciejem Zathey, Dyrektorem Instytutu Rozwoju Terytorialnego podpisali we Wrocławiu umowę partnerską dot. realizacji transgranicznego projektu Smart Integration. Projekt był przygotowywany przez firmę core-consult. Również jego trzyletnia realizacja będzie wspierana przez firmę core-consult. W projekcie zaplanowano m.in. utworzenie Studium Pogranicza, Agendy dot. wspólnych kierunków w zakresie planowania przestrzennego i regionalnego oraz wypracowanie praktycznych rozwiązań w zakresie dostępu do usług publicznych, w celu polepszenia jakości życia na pograniczu.

Program: Polska-Saksonia