mgr politologii Frank Trepte

 

Frank Porträt

Urodził się w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz), Niemcy. Studia w Berlinie i Brukseli na wydziale nauk politycznych, specjalność integracja europejska. W latach 2001 – 2011 pracownik Aufbauwerk Region Leipzig GmbH. Frank Trepte jest wybitnym ekspertem w dziedzinie opracowań i realizacji projektów europejskich, szczególnie z takich tematów jak gospodarka i rozwój regionalny. Społecznie pełni funkcję koordynatora projektów sieci kreatywnej gospodarki w Lipsku (Kreatives Leipzig e. V.).  Od 2013 r. prokurent/akcjonariusz w firmie core-consult GmbH & Co. KG, Drezno.

Referencje:

2001 – 2011
Aufbauwerk Region Leipzig GmbH – Manager, opracowywanie koncepcji projektów, przygotowywanie wniosków w europejskich i krajowych programach wsparcia (m.in. w programie INTERREG IV C projekt ESF6 CIA, w CENTRAL EUROPE projekty LOGICAL, VIS NOVA, CREATIVE CITIES, w IEE: EmPower, w federalnym programie ESF dot. integracji uchodźców na rynku pracy, projekt RESQUE. Zarządzenie i koordynacja projektami europejskimi (m.in. w programie ESF Artykuł 6: projekt FIT4WORK, w programie CADSES: CITYREGIO II, w programie INTERREG III C: SMART RFO, w INTERREG IV C: ESF6 CIA, w CENTRAL Europe: CREATIVE CITIES.

2010 – 2011
Związek Kreatywnej Gospodarki (Kreatives Leipzig e.V.), współzałożyciel i koordynator projektów realizowanch przez Związek.

2000 – 2001
Europa-Haus Lipsk, praktykant, przygotowanie materiałów dydakytcznych na temat wprowadzenia euro.