interreg_Polska-Saksonia_DE_CMYK
· 25.06.2021 ·

Zmiany, ulepszenia, adaptacje- Pierwsze spotkanie partnerów projektu TransGredio

Po podpisaniu umowy partnerskiej zorganizowano w dniu 24.06.2021 r. pierwsze spotkanie robocze, którego celem było omówienie w formie online, jak najefektywniej można zrealizować działania przewidziane w projekcie Transgredio, który został zaakceptowany w ostatnim naborze programu INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W spotkaniu wzięli... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

interreg_Polska-Saksonia_DE_CMYK
· 03.06.2021 ·

Kolejny saksońsko-polski projekt

Firma core-consult otrzymała zlecenie na zewnętrzne zarządzanie projektem i finansami w ramach projektu Transgredio. Projekt realizowany przez saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako partnera wiodącego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotyczy skutków zmian strukturalnych w trakcie wyjścia z wydobycia węgla... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

centrala europe
· 10.02.2021 ·

Okresowa ewaluacja naszych projektów w Europie Środkowej

core-consult jest zakontraktowany do wspierania trzech projektów Interreg Central Europe, które zostały zatwierdzone w trzecim naborze programu (Arrival Regions, Youmobil i REIF). W ostatnich tygodniach każdy z nich został poddany przeglądowi okresowemu, który został przeprowadzony w formie wideokonferencji z udziałem Wspólnego... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Współpraca administracji
Program: INTERREG CENTRAL

DSC_0886
· 26.02.2020 ·

Spotkanie końcowe we Wroclawiu

Dnia 24 lutego 2020 we Wroclawiu Partnerzy Projektu MineLife spotkali sie juz po raz ostatni w czasie trwania projektu. Uczestnicy projektu wzieli lacznie udzial w 10-ciu wizytach studyjnych, dwoch konferencjach, wymieniali informacje oraz doswiadczenia w ramach 10-ciu artykulow nt. gornictwa, wyprodukowali wystawe wedrowna, opracowali broszury,... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

IMG_20191205_180719
· 10.12.2019 ·

Wyjazd prasowy na pograniczu Saksonii i Dolnego Śląska

Blisko 20 przedstawicieli mediów lokalnych i krajowych z Niemiec i Polski przyjęło zaproszenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Saksonii i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na wycieczkę prasową przez pogranicze Saksonii i Dolnego Śląska w dniach 5 i 6 grudnia 2019 r. Na różnych stacjach dowiedzieli się, w jaki... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska

Konferenz Görlitz
· 11.11.2019 ·

Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza już gotowe

W dn. 7.11.2019 r. odbyła się w Görlitz konferencja końcowa projektu Smart Integration finansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach konferencji zaprezentowane zostało Studium dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza. Szczegółowo został zbadany w nim stan faktyczny w zakresie takich... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

DSC_0961
· 28.10.2019 ·

Projekt MineLife zbliża się ku końcowi

Po prawie trzech latach fachowej wymiany Saksoński Wyższy Urząd Górniczy z Freibergu, Wyższy Urząd Górniczy z Katowic, Okręgowy Urząd Górniczy i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kończą projekt MineLife. W dn. 25.10.2019 r. w Zgorzelcu ich przedstawiciele i goście spotkali się po raz ostatni na transgranicznej... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

DSC_0892
· 12.10.2019 ·

Witamy na wysypisku śmieci!

W dn. 9-10.10.2019 r. zorganizowany został wyjazd studyjny w ramach projektu MineLife, finasowanego ze środków INTERREG. Tym razem polscy i niemieccy górnicy spotkali się w terenie dawnej kopalni odkrywkowej Wetro w Puschwitz. Obiekt jest aktualnie wykorzystywane na składowisko odpadów. Uczestnicy zapoznali się m.in. z jego budową... Więcej informacji

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

IMG_20190917_153821
· 19.09.2019 ·

Średniowieczne skarby w Annabergu

Partnerzy projektu Archiv-Net obejrzeli w dn. 17.09.2019 r. w Annabergu-Buchholz 500-letnie księgi, dokumenty o wcześniejszych stosunkach własnościowych i inne znaleziska dotyczące średniowiecznej kopalni w środkowych Górach Rudawach. W ramach warsztatów zwiedzili ponadto, wraz z przedstawicielami powiązanych partnerów z Saksonii i ... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska

Arrival-Regions-RGB
· 22.05.2019 ·

Rozpoczęcie w Lipsku i Naumburgu

W dn. 9 i 10.05.2019 r. partnerzy projektu ARRIVAL REGIONS spotkali się po raz pierwszy. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019 r. Zajmuje się on społeczną i ekonomiczną integracją obywateli państw trzecich (m.in. uchodźcami). W drugim dniu, po spotkaniu u Partnera Wiodącego,  Instytucie Geografii Regionalnej im. Leibniza w... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL