IMG_2120
· 13.10.2021 ·

Webinarium na temat zmian strukturalnych w saksońskich zagłębiach węglowych

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego wraz z Saksońskim Ministerstwem Rozwoju Regionalnego zorganizował w dniu 12.10.2021 r. webinarium pt. "Wpływ zmian strukturalnych w Saksonii na rozwój obszarów przygranicznych Dolnego Śląska". To działanie promocyjne łączyło się z wizytami studyjnymi i warsztatami, które planowane... Więcej informacji

Tematy: Ochrona klimatu, Rozwój miejski i regionalny
Program: Polska-Saksonia

IMG_20210916_105032
· 21.09.2021 ·

Hybrydowe spotkanie partnerów

W dniach 16 i 17 września 2021 r. w Osijeku w Chorwacji odbyło się kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu Arrival Regions, tym razem spotkanie odbyło się w formie hybrydowej. Dyskusje koncentrowały się na doświadczeniach z działań pilotażowych przeprowadzonych we wszystkich regionach partnerskich oraz na sformułowaniu... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG CENTRAL

SKILLS+
· 30.06.2021 ·

Zakończony sukcesem 5. nabór w programie Interreg Europa

W ramach 5. naboru programu Interreg Europa umożliwiono konsorcjom już zakończonych lub nadal realizowanych projektów ubieganie się o dodatkowe środki na realizację nowych działań przypadających na okres od jesieni 2021 r. do lata 2022 r. Partnerzy projektu SKILLS+ skorzystali z tej możliwości i przy wsparciu core-consult przygotowali... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE

interreg_Polska-Saksonia_DE_CMYK
· 03.06.2021 ·

Kolejny saksońsko-polski projekt

Firma core-consult otrzymała zlecenie na zewnętrzne zarządzanie projektem i finansami w ramach projektu Transgredio. Projekt realizowany przez saksońskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako partnera wiodącego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego dotyczy skutków zmian strukturalnych w trakcie wyjścia z wydobycia węgla... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia

centrala europe
· 10.02.2021 ·

Okresowa ewaluacja naszych projektów w Europie Środkowej

core-consult jest zakontraktowany do wspierania trzech projektów Interreg Central Europe, które zostały zatwierdzone w trzecim naborze programu (Arrival Regions, Youmobil i REIF). W ostatnich tygodniach każdy z nich został poddany przeglądowi okresowemu, który został przeprowadzony w formie wideokonferencji z udziałem Wspólnego... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Współpraca administracji
Program: INTERREG CENTRAL

Screenshot Skills+ Final event
· 02.12.2020 ·

Cyfrowe wydarzenie końcowe projektu digitalizacji

Wirtualna konferencja końcowa zakończyła projekt SKILLS+ po prawie pięciu latach współpracy międzynarodowej. 12 partnerów z 11 krajów wymieniło się w trakcie trwania projektu informacjami na temat strategii promowania digitalizacji na obszarach wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem MŚP. W wydarzeniu końcowym wzięło udział... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE

IMG_20200923_132616
· 24.09.2020 ·

Projekt dworca kolejowego

Końcowy warsztat z serii trzech wydarzeń skierowanych do lokalnej młodzieży, zorganizowany w ramach projektu YOUMOBIL, odbył się 23 września 2020 roku w Weißenfels i pozwolił uczestniczącej w nim młodzieży na wizualizację swoich pomysłów na rewitalizację miejskiego dworca kolejowego za pomocą gry komputerowej Minetest. W... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL

weißenfels
· 01.07.2020 ·

Kontynuacja serii warsztatów w Weißenfels Po dłużej przerwie

Po dłuższej przerwie, spowodowanej pandemią COVID-19, 30 czerwca 2020 r. mogła zostać wznowiona realizacja serii warszatów w m. Weißenfels w ramach projektu YOUMOBIL. Celem warsztatów, których uczestnikami była młodzież, jest szukanie pomysłów na rewitalizację nieczynnego, pustego budynku dworca kolejowego w mieście. Burmistrz... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport
Program: INTERREG CENTRAL

Archiv Karlovy
· 27.11.2019 ·

Archiwa i zbiory w Karlowych Warach

Archiwa Państwowe w Karlowych Warach i muzeum w Karlowych Warach były celem wizyty na miejscu przez partnerów projektu Archiv-Net w dniu 26 listopada 2019 r. Na miejscu dowiedzieli się o historii i funkcjonowaniu archiwów Republiki Czeskiej oraz o zbiorach archeologicznych muzeum miejskiego. Kolejny wykład pokazał działalność Muzeum... Więcej informacji

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Rozwój miejski i regionalny
Program: Saksonia-Republika Czeska

Arrival Pilsen
· 25.11.2019 ·

Czym jest „Integration”?

Pytanie to zostało omówione przez uczestników drugiego międzynarodowego spotkania partnerów projektu ARRIVAL REGIONS w dniach 20–22 listopada 2019 r. w Pilźnie (CZ). Projekt ma na celu poprawę integracji gospodarczej i społecznej obywateli państw nieeuropejskich, tj. uchodźców i migrantów zarobkowych. Oprócz omówienia tego pytania... Więcej informacji

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG CENTRAL