· 11.02.2016 ·

Sukces w I naborze programu INTERREG EUROPE

Na zlecenie Ministerstwa ds. Rozwoju Regionalnego i Transportu z Saksonii-Anhalt firma core-consult przygotowała wniosek projektowy SKILLS+. Projekt ten został zatwierdzony w pierwszym naborze  programu INTERREG EUROPE i znalazł się w
grupie trzech projektów, w których Partnerem Wiodącym jest niemiecka instytucja. W I naborze dostarczono 261 wniosków, z czego zatwierdzono 64. Projekt SKILLS+ koncentruje się na politycznych działaniach, wspierających digitalizację
obszarów wiejskich, w szczególności poprzez odpowiednie umiejętności i ich zastosowanie w gospodarce.

Program: INTERREG EUROPE