· 13.10.2016 ·

Sukces core-consult w nowym Programie Region Dunaju

Na zlecenie Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ) firma core-consult przygotowała wniosek projektu „TEEM”. Celem projektu jest  wspieranie społecznej i gospodarczej integracji młodzieży znajdującej w trudnej sytuacji (w szczególności ze społeczności romskiej) w krajach położonych w regionie Dunaju. Wniosek projektu został dostarczony w pierwszym naborze Transnarodowego Programu INTERREG Region Dunaju i został zatwierdzony do dofinansowania.

Program: INTERREG DANUBE