· 30.10.2015 ·

Kolejne transgraniczne programy polsko-niemieckie

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska oraz Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska  na lata 2014-2020 zostały niedawno zatwierdzone przez Komisję Europejską.

W Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska są do dyspozycji 134 mln Euro (środki EFRR). Obszar wsparcia obejmuje wybrane powiaty z Mecklenburgii Vorpommern i Brandenburgii, jak również podregiony województwa zachodniopomorskiego. Współpraca w programie będzie realizowana w projektach dotyczących zakresów tematycznych, takich jak: Natura i Kultura (42,88 Mio. €), Transport i mobilność (26,80 Mio. €), Edukacja (13,40 Mio. €), Współpraca transgraniczna (42,88 Mio. €).  Wspólny Sekretariat programu znajduje się w Löcknitz. Więcej informacji znajduje się na stronie: www.interreg5a.info

Program Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 został zatwierdzony dnia 21 października 2015 r. W obszarze wsparcia znajdują się po niemieckiej stronie powiaty, takie jak: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße oraz miasta wydzielone w Kraju Związkowym Brandenburgia: Frankfurt (Oder) i Cottbus. Z kolei po polskiej stronie program obejmuje woj. lubuskie. Budżet programu to 100 mln Euro (środki EFRR). Transgraniczne projekty będą realizowane w ramach czterech osi priorytetowych: Wspólne zachowanie i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego (32 Mio. €), Połączenie z Sieciami Transeuropejskimi oraz trwały i zrównoważony transport (19 Mio. €), Wzmocnienie transgranicznych zdolności i kompetencji (10 Mio. €), Integracja mieszkańców i współpraca administracji (33 Mio. €). Sekretariat Programu ma siedzibę we Frankfurcie nad Odrą, z kolei Krajowy Punkt Kontaktowy będzie się znajdował w Zielonej Górze. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.europa.brandenburg.de

Program: ogólnie