· 19.09.2019 ·

Średniowieczne skarby w Annabergu

Partnerzy projektu Archiv-Net obejrzeli w dn. 17.09.2019 r. w Annabergu-Buchholz 500-letnie księgi, dokumenty o wcześniejszych stosunkach własnościowych i inne znaleziska dotyczące średniowiecznej kopalni w środkowych Górach Rudawach. W ramach warsztatów zwiedzili ponadto, wraz z przedstawicielami powiązanych partnerów z Saksonii i  Republiki Czeskiej, Państwowe Archiwum, Muzeum im. Adama Riesa oraz Muzeum Gór Rudaw. Omówili przy tym kwestię, w jaki sposób badacze mogą wykorzystywać archiwa i zbiory. Wyniki takich w sumie 10 warsztatów będą opublikowane w przewodniki o tego typu obiektach w rejonie Gór Rudaw.

Tematy: Dziedzictwo kulturowe, Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska