· 16.12.2016 ·

Spotkanie w Magdeburgu

Przedstawiciele izb, młodzieżowych organizacji gospodarczych oraz innych instytucji, jak i Szkoły Wyższej z Harz spotkali się dnia 15.12.2016 r. w Magdeburgu w ramach projektu  SKILLS+. Uczestnicy tego spotkania zostali poproszeni o współudział w projekcie poprzez przekazywanie swoich uwag i zaleceń. Głównym punktem projektu SKILLS+. jest opracowanie programów, które promować będą digitalizację w obszarach wiejskich.

Program: INTERREG EUROPE