· 11.06.2018 ·

Spotkanie robocze we Wrocławiu

W dniach 7 i 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego , odbyło się kolejne spotkanie zespołu projektowego Smart Integration, którego celem było ustalenie kolejnych wspólnych działań. Zaplanowany w ramach projektu jest m.in.  cykl warsztatów, którego zadaniem jest sprawdzenie możliwości polepszenia współpracy transgranicznej w zakresie organizacji ratownictwa.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia