· 21.03.2018 ·

Spotkanie partnerów w Ústí nad Labem

20 marca 2018 odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu „Nasze Światowe Dziedzictwo “. Głównym tematem spotkania były arkusze pracy dla szkół opracowane w celu podnoszenia świadomości znaczenia dziedzictwa kulturowego Rudaw. Komitet UNESCO rozpatruje aktualnie wniosek włączenia Górniczego Krajobrazu Kulturowego Rudawy do listy światowego dziedzictwa.

Tematy: Edukacja
Program: Saksonia-Republika Czeska