· 22.11.2019 ·

Spotkanie partnerów projektu i ekskursja w Europejskim Zielonym Pasie

Partnerzy ponadnarodowego projektu w obszarze Dunaju D2C-Dare2Connect spotkali się w dniach 29-31 Października 2019 w ramach międzynarodwoego spotkania partnerów projektu w Virovitica, Chorwacja zaraz przy chorwacko-węgierskej części Zielonego Pasa. Wszyscy partnerzy krótko przedstawili wyniki swoich przeprowadzonych badań terenowych oraz określili dalsze postępowanie. Uniwersytet Wiedeński przedstawił pierwsze wyniki przeprowadzonej Analizy GIS Zielonego Pasa w obszarze Dunaju pod względem luk między obszarami NATURA 2000 i możliwymi zaleceniami dla korytarza.

Następnie, uczestniczący partnerzy projektu z ośmiu państw opracowali podstawę dla wypracowania ponadnarodowego wzoru dla Europejskiego Zielonego Pasa w obszarze Dunaju. Spotkanie zakończyło się wspólną ekskursją wszystkich partnerów do Zielonego Pasa. Przy tym w centrum zainteresowania stały różnorodne wyzwania i problemy długotrwałego zarządzania porzecza wzdłuż rzeki Drawa/Drava. Podczas tej, częściowo odbytej na rowerach ekskursji, core-consult rozmawiało z podmiotami ze strony chorwackiej na temat wyzwań i możliwości związanych z planowaniem i realizacją transgranicznego konceptu ścieżek rowerowych. Szczególnie zaimponował zakup ponad 100 rowerów wraz ze stojakami, hełmami i kamizelkami w ramach projektu INTERREG HR-HU IPA CBC „Tourism 4 All“.

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: INTERREG DANUBE