· 07.12.2018 ·

Spotkanie na temat planów działania w Krakowie

Partnerzy projektu SKILLS + pracują obecnie nad opracowaniem planów działania na podstawie wyników międzyregionalnej polityki dotyczącej dobrych praktyk w zakresie promowania digitalizacji w przedsiębiorstwach wiejskich, które zostaną wdrożone w 2019 r. i 2020 r. Spotkanie partnerów odbyło się 4 grudnia 2018 r. w Krakowie w celu wymiany procesów związanych z tymi założeniami. Plany działania zostaną  opracowane do lutego 2019 r. i będą przedmiotem II fazy projektu, w której partnerzy będą się nawzajem wspierać w realizacji tych planów.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE