· 12.06.2018 ·

Spotkanie interesariuszy w Magdeburgu

Po zakończeniu etapu peer reviews w  projekcie SKILLS + wszyscy partnerzy opracowują plany działania,  mające na celu konsolidację wyników ogólnoeuropejskiego procesu uczenia się. W związku z tym w dniu 11 czerwca 2018 r. odbyło się spotkanie interesariuszy w Magdeburgu. Plan działania dla Saksonii-Anhalt zostanie przygotowany do końca 2018 r.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny
Program: INTERREG EUROPE