· 04.02.2021 ·

Spotkanie Grupy Sterującej – problemy, rozwiązania i wnioski

W dniu 03.02.2020 r. odbyło się wirtualne Spotkanie Grupy Sterującej projektu RegiaMobil. Podczas spotkania, oprócz podsumowania dotychczasowych działań projektowych i przeglądu budżetu, omówiona została bieżąca sytuacja i problemy, z jakimi borykają się obecnie partnerzy projektu. Wszyscy partnerzy projektu zgodzili się, że spośród wszystkich działań zaplanowanych w ramach projektu, w warunkach kryzysu epidemicznego najtrudniejsze do realizacji są akcje pilotażowe i wydarzenia informacyjne skierowane do władz lokalnych, regionalnych i krajowych oraz do ogółu społeczeństwa. W ramach projektu do końca marca zostaną opracowane dwie koncepcje filmowe. Wybrana koncepcja zostanie wyprodukowana, a następnie zaprezentowana podczas wydarzenia finałowego w Brukseli w marcu 2022 roku.

Na zakończenie spotkania ustalono kolejny termin dodatkowego spotkania dla partnerów odpowiedzialnych za organizację kolejnego wydarzenia w projekcie – warsztatów eksperckich, które z powodów epidemiologicznych musiało zostać ponownie przełożone. Również partnerzy odpowiedzialni za przygotowanie działań pilotażowych wezmą udział w kolejnym spotkaniu w celu dalszego omówienia przyszłych czynności związanych z realizacją akcji pilotażowych.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL