· 05.10.2016 ·

Seminarium nt. technik informacyjnych i komunikacyjnych w Zadarze

18 października 2016 r. odbyło się w chorwackiej miejsowości Zadar seminarium w ramach projektu SKILLS+. Podczas spotkania zostały zaprezentowane podejścia i technologie, które umożliwiają małym przedsiębiorcom z obszarów wiejskich wykorzystanie nowoczesnych technologii on-line przy działaniach sprzedażowych i marketingowych. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele gminnych, powiatowych, regionalnych oraz narodowych instytucji wspierających rozwój gospodarczy.

Program: INTERREG EUROPE