· 11.11.2019 ·

Saksońsko-Dolnośląskie Studium Pogranicza już gotowe

W dn. 7.11.2019 r. odbyła się w Görlitz konferencja końcowa projektu Smart Integration finansowanego ze środków Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. W ramach konferencji zaprezentowane zostało Studium dla Saksońsko-Dolnośląskiego Pogranicza. Szczegółowo został zbadany w nim stan faktyczny w zakresie takich tematów jak „Dostępność komunikacyjna”, „Gospodarka i innowacje“, „Turystyka, kultura i środowisko naturalne” oraz wypracowane konkretne propozycje wzmocnienia transgranicznej współpracy pomiędzy gminami na pograniczu.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Polska-Saksonia