· 15.07.2016 ·

Spotkanie kierowników tematycznych pakietów w ramach projektu RUMOBIL

Kierownicy pakietów tematycznych projektu RUMOBIL spotkali się w Berlinie 12 i 13 lipca 2016 r.  Celem spotkania było rozpoczęcie merytorycznej współpracy i wymiany różnych tematycznych ekspertyz,  posiadanych przez instytucje odpowiedzialne za realizację poszczególnych pakietów projektu. Podczas posiedzenia uzgodniono sposób koordynowania wymiany posiadanych doświadczeń między transnarodowymi partnerami w celu jak najlepszej możliwości ich efektywnego wykorzystania. Z kolei we wrześniu 2016 r. odbędzie się na Węgrzech konferencja oficjalnie otwierająca projekt.

Program: INTERREG CENTRAL