· 22.05.2019 ·

Rozpoczęcie w Lipsku i Naumburgu

W dn. 9 i 10.05.2019 r. partnerzy projektu ARRIVAL REGIONS spotkali się po raz pierwszy. Projekt rozpoczął się w kwietniu 2019 r. Zajmuje się on społeczną i ekonomiczną integracją obywateli państw trzecich (m.in. uchodźcami). W drugim dniu, po spotkaniu u Partnera Wiodącego,  Instytucie Geografii Regionalnej im. Leibniza w Lipsku, partnerzy udali się wspólnie do Agencji Migracji Powiatu Burgenland w Naumburgu.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji, Zmiany demograficzne
Program: INTERREG CENTRAL