· 11.05.2019 ·

Przygotowanie projektu w ramach współpracy sądownictwa

Na zlecenie Saksońskiego Ministerstwa Sprawiedliwość, core-consult wspiera przygotowanie wniosku projektowego mającego na celu wzmocnienie współpracy transgranicznej z Ministerstwem Sprawiedliwości Republiki Czeskiej. W projekcie przewidziane są hospitacje i warsztaty między organami ścigania i więziennictwa obu krajów sąsiednich. Wniosek o dofinansowanie na projekt zostanie złożony w ramach Programu INTERREG Saksonia – Republika Czeska 2014-2020.

Tematy: Współpraca administracji
Program: Saksonia-Republika Czeska