· 09.11.2020 ·

Projekty pilotażowe w transporcie publicznym rozpoczęte mimo pandemii

5 i 6 listopada 2020 r. odbyło się spotkanie partnerów w projekcie YOUMOBIL. Mimo, że spotkanie zostało ze względu na pandemię zorganizowane w postaci on-line to i tak dało ono możliwość przeprowadzenia wielu dyskusji. Aktualnie planowanych jest wiele pilotażowych działań w projekcie. I tak np. od lata tego roku między Dugo Selo i Zagrzebiem kursują wieczorem dodatkowe pociągi, które umożliwiają powrót do domu koleją np. z wypadu do kina. Z kolei w Saksonii-Anhalt i Województwie Mazowieckim opracowano aplikacje w transporcie publicznym mające na celu zaspokojenie potrzeb młodzieży w tym zakresie. Planuje się, że aplikacje te wkrótce zostaną udostępnione. Ze względu na ograniczenia podróży wynikające z pandemii pilotażowe działania nie mogą być w pełni realizowane. Przewiduje się, że ich przeprowadzenie w pełnym zakresie będzie możliwe wiosną 2021 r.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL