· 17.08.2017 ·

Projekt VirtualArch wystartował

Dnia 26 i 27 lipca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu VirtualArch. Partnerzy z 8 różnych krajów europejskich spotkali się w Pradze aby lepiej się poznać, zaplanować pierwsze zadania, jak również omówić kwestie związane z zarządzaniem projektem. Głównym celem projektu VirtualArch jest opracowanie strategii dla wykorzystywania zwizualizowanego dziedzictwa archeologicznego jako narzędzia rozwoju turystyki i rozwiązywania konfliktów przestrzennych.

Program: INTERREG CENTRAL