· 30.01.2017 ·

Projekt Karlsroute II na pełnych obrotach

12.01.2017 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu z Niemiec i Czech w ramach projektu Karlsroute II, mającego na celu wybudowanie transgranicznego połączenia rowerowego między miastami Chemnitz i Karlovy Vary. Uczestnicy spotkania uzgodnili harmonogram działań dotyczący działań budowlano-inwestycyjnych oraz oznakowania trasy rowerowej. Dzięki projektowi, prawdopodobnie już od 2019 r., będzie dostępna dla rowerzystów przedłużona, interesująca i transgraniczna trasa rowerowa.

Program: Saksonia-Republika Czeska