· 02.10.2019 ·

Projekt działań adaptacyjnych do zmian klimatu zaakceptowany

W sierpniu 2019 przedsiębiorstwo państwowe SachsenForst, Pirna otrzymało ostateczną zgodę do przeprowadzenia tego opracowanego wraz z core-consult projektu (ArchaeoForest). Pozostali partnerzy tego wspólnego przedsięwzięcia to obok przedsiębiorstwa państwowego SachsenForst, Pirna także Państwowy Urząd Archeologii, Drezno i ​​Uniwersytet w Greifswaldzie wraz z grupą roboczą ekologia krajobrazu i dynamika ekosystemu pod kierunkiem prof. Dr med. Wilmking. Podczas intensywnej współpracy pomiędzy archeologami, leśnikami, naukowcami zajmującymi się leśnictwem, ekologami krajobrazu oraz botanikami, opierając się na średniowiecznych drewnach z lasów Rudaw, ma zostać ustalona pierwotna roślinność Rudaw na krótko przed masową interwencją człowieka przez 1. górską świątynię, w połowie XII wieku, ponieważ panujące wówczas warunki klimatyczne są podobne do przyszłych oczekiwanych parametrów klimatycznych. Celem jest ustalenie przyszłych zaleceń dotyczących długoterminowego zarządzania leśnictwem w Rudawach w związku z coraz bardziej zauważalnymi skutkami zmian klimatu oraz uwzględnienie odpowiednich zaleceń w wytycznych dotyczących długoterminowej konwersji lasów w celu zabezpieczenia różnorodnych zadań i funkcji lasu dla społeczeństwa (słowo kluczowe: usługi ekosystemowe). core-consult wspiera partnerów w trzyletnim okresie realizacji projektu w sprawach związanych z realizacją finansowania.

Tematy: Ochrona klimatu
Program: ogólnie