· 30.11.2018 ·

Projekt dot. logistyki chemicznej przygotowuje fazę końcową

Partnerzy projektu ChemMultimodal spotkali się w dniach 28 i 29.11.2018 r., dokładnie pół roku przed zakończeniem projektu, w Usti nad Łabą (CZ). Ważnymi poruszonymi tu tematami były kwestie dokumentacji instrumetów rozwoju do promowania transportu multimodalnego i opracowanie planu działań zrównoważonego wdrożenia wyników w zaangażowanych regionach. Prócz tego zaplanowane zostały ostatnie wydarzenia, które mają się odbyć w ramach projektu.

Tematy: Transport
Program: INTERREG CENTRAL