· Magdeburg ·

YURA: Mobilizacja i wspieranie młodzieży na obszarach wiejskich

Zmiany demograficzne, będące wynikiem starzenia się społeczeństwa i emigracji młodych osób, stanowią dla wielu regionów Europy Środkowej egzystencjalne zagrożenie. Są one również wyzwaniem do podjęcia odpowiednich przedsięwzięć przez sektor publiczny, takich jak m.in. tworzenie odpowiedniej społecznej infrastruktury czy też przez lokalne przedsiębiorstwa, dla których zmiany demograficzne oznaczają braki w wykwalifikowanej kadrze.  Projekt YURA, w którym uczestniczyło 10–ciu partnerów z sześciu europejskich regionów, stanowił znaczący wkład do rozwiązania tych problemów, poprzez pilotażowe utworzenie sieci powiązań/kooperacji placówek oświatowych z przedsiębiorstwami. Celem projektu było m.in. pokazanie młodzieży ich perspektyw na przyszłość, ich szans na zdobycie zawodu oraz umożliwienie pracy. To z kolei było możliwe dzięki sprofilowanemu przepływowi informacji i przekazywaniu ofert nawiązywania współpracy. Odpowiednie działania podejmowane były w ramach wspólnej międzynarodowej polityki młodzieżowej.

Na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii-Anhalt w Magdeburgu firma core-consult zarządzała projektem i finansami oraz wspomagała prowadzenie działań promocyjnych.

Czas współpracy przy projekcie: 04/2010 – 06/2013

 

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Zmiany demograficzne
Program: Central Europe 2007-2013