· Freiberg ·

VODAMIN: Wody pokopalniane jako zagrożenie i zasoby na byłych obszarach górniczych

Projekt, w którym uczestniczyło czterech partnerów z Niemiec i Czech koncentrował się głównie na tematyce zaburzeń naturalnych stosunków wodnych na terenie saksońsko-czeskiego pogranicza, zaistniałych w wyniku intensywnego eksploatowania tych obszarów przez górnictwo. Oprócz badań oraz analiz stanu hydrologicznego i ekologicznego w okręgach górniczych Oelsnitz Lugau, Łużyce i północne Czechy, testowane były również konkretne metody badania zanieczyszczonych wód kopalnianych w górnictwie węgla brunatnego oraz kamiennego. Celem projektu było, zgodnie z wymogami Dyrektywy Wodnej, m.in. opracowanie rozwiązań w odniesieniu do coraz większego zapotrzebowania na wodę pitną i wodę do codziennego użytku. Ponadto w ramach projektu zajmowano się zmianami klimatycznymi zagrażającymi obszarom pogranicza czesko-saksońskiego.

Firma core-consult świadczyła usługi w zakresie pomocy i doradztwa dla wnioskodawcy w przygotowaniu trangranicznego projektu z celu 3 Saksonia-Czechy VODAMIN. Usługi obejmowały planowanie budżetu, finalizację wniosku i koordynację współpracy między władzami samorządowymi powiatu Usti (CZ), Saksońskim Urzędem ds. Środowiska, Geologii i Rolnictwa  (LfULG). Następnie, już w trakcie trwania projektu, firma core – consult  zajęła się zarządzaniem projektem i finansami oraz koordynacją działań promocyjnych.

Czas współpracy przy projekcie: 02/2009 – 06/2014

Tematy: Ochrona przyrody i środowiska
Program: Republika Czeska-Saksonia 2007–2013