· Dresden ·

Transgredio: Skutki zmian strukturalnych na Łużycach

Projekt Transgredio zajmuje się skutkami zmian strukturalnych w wyniku wycofywania się z wydobycia węgla brunatnego w Niemczech oraz planowanych inwestycji. Projekt jest prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Saksonii i realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Planowane są studia aby dostosować planowanie rozwoju regionalnego i planowanie przestrzenne, warsztaty i wycieczki do lokalizacji inwestycji. core-consult nadzoruje projekt jako zewnętrzny zarządzca projektem i finansami.

Czas trwania: 04/2021 – 09/2022

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020