· Stuttgart ·

TEEM: Integracja społeczna i na rynku pracy młodzieży ze środowisk marginalizowanych

core-consult wspiera Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej/Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) w opracowaniu wniosku projektu do drugiego etapu I naboru programu INTERREG Region Dunaju. GIZ w roli Partnera Wiodącego planuje projekt dotyczący integracji społecznej oraz integracji na rynku pracy młodzieży ze środowisk marginalizowanych. W ramach wniosku projektowego struktura partnerstwa składa się z instytucji z Austrii, Węgier, Rumnunii, Bułgarii, Serbii oraz Bośni i Hercegowiny.

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Współpraca administracji
Program: Danube Region 2014-2020