· Erfurt ·

SubNodes: łączenie regionów peryferyjnych z transeuropejską siecią kolejową

W całej Europie powstały wzdłuż transeuropejskich korytarzy kolejowych ważne węzły komunikacyjne, które umożliwiają szybkie podróżowanie dobrymi połączeniami z wykorzystaniem kolei dużych prędkości. Pozostaje jednak pytanie w jaki sposób można dotrzeć do terenów peryferyjnych? Temu wyzwaniu wychodzi naprzeciw projekt SubNodes. Wybrane miejscowości o charakterze średnich centrów powinny zostać przekształcone w atrakcyjne i intermodalne węzły przesiadkowe (tzw. „subnodes – podwęzły”), których zadaniem jest polepszenie regionalnych połączeń z siecią TEN-T.

Czas realizacji: wrzesień 2017 – sierpień 2020

Website

Tematy: Transport
Program: Central Europe 2014-2020