· Erfurt ·

SubNodes: Poprawa połączeń z węzłami transportowymi

Projekt zakłada lepsze połączenie obszarów peryferyjnych z głównymi węzłami transportowymi sieci kolejowej TEN-T za pośrednictwem tzw. Sub-Nodes – drugorzędnych węzłów transportowych. Dzięki rozbudowie infrastruktury sieci TEN-T znacząco poprawiła się dostępność głównych węzłów transportowych. Jednak sieć transportu publicznego w ramach drugorzędnych węzłów transportowych wymaga dalszego rozwoju w kontekście połączenia do międzynarodowej sieci kolejowej. To z kolei ma doprowadzić do zwiększenia udziału tzw. modal split w ramach regionalnego transportu publicznego.

Website

Tematy: Rozwój miejski i regionalny, Transport
Program: Central Europe 2014-2020