· Freyung ·

Studium Digi4Care: Analiza procesu cyfryzacji w zakresie opieki nad osobami starszymi

Na zlecenie stowarzyszenia Euroregion Dunaj-Mołdawia, firma core-consult otrzymała zlecenie na przeprowadzenie studium porównawczego dotyczącego struktury i postępu cyfryzacji opieki nad osobami starszymi. W ramach zadania core-consult stworzy i zrealizuje wielojęzyczną ankietę online oraz przeprowadzi wywiady z ekspertami z terenu Bawarii, Czech i Austrii. Na podstawie uzyskanych danych opracuje rekomendacje dla przyszłych projektów INTERREG, mających na celu wspieranie procesu cyfryzacji w opiece nad osobami starszymi.

Czas trwania: 06/2021 – 08/2021