· Budapest ·

Studium i ocena stawek kosztów administracji: Usługi doradcze w zakresie korzystania z ryczałtów

Na zlecenie Węgierskiej Narodowej Agencji Rozwoju pełniącej rolę Instytucji Zarządzającej Programem Transgranicznym Cel 3 South East Europe firma core-consult przeprowadziła badania i oceniła możliwości wprowadzenia zryczałtowanych stawek kosztów administracyjnych w ponadnarodowych projektach Celu 3.

Bazując na wynikach i liczbach, jak również dostępnych statystykach oraz dokumentach zakończonego programu INTERREG III B CADSES z lat 2002 – 2008 zespół core-consult przygotował propozycje dotyczące sposobu praktycznego zastosowania jednolitych i statystycznie  wytrzymałych zryczałtowanych stawek kosztów pośrednich, w kompleksowych międzynarodowych programach. W ramach zlecenia firma core-consult zanalizowała szereg innych programów oraz dokumentów rozliczeniowych w celu przedstawienia wyczerpujących, ze statystycznego punktu widzenia, wartości.

Czas współpracy: 01/2011 – 02/2011

Tematy: Współpraca administracji
Program: Southeast Europe 2007-2013